Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Utmärkelser

Förslag till utdelning av utmärkelse ska göras skriftligen på fastställt formulär till Svenska Handbollförbundet (SHF) senast två (2) månader före utdelningsdatum. Förening ska skicka ansökan till sitt distriktsförbund (SDF) som med yttrande ska skicka ansökan vidare till SHF. För aktiva domare tillämpas särskilda bestämmelser för utmärkelser. De domare som ej kan komma ifråga enligt dessa bestämmelser ska kunna omfattas av här angivna utmärkelser.

Förslagsrätt till förbundets utmärkelser har: Förbundsstyrelsen (FS) och dess enskilda ledamöter, SDF och föreningar inom SHF.

Svenska Handbollförbundet har 5 utmärkelser enligt följande:

1. Förtjänsttecken

2. Guldplakett

3. Silverplakett

4. Bronsplakett

5. Standar

Svenska Handbollförbundets förtjänsttecken kan tilldelas person som inom eller utom landet utfört ett för handbollsporten betydelsefullt arbete. Förtjänsttecknet kan också utdelas till person som varit aktiv i ledande roller inom SF, SDF eller förening i mer än 30 år eller som på annat sätt under motsvarande antal år utfört betydelsefulla insatser inom svensk handboll.

Svenska Handbollförbundets standar kan, efter särskilt beslut av FS, tilldelas enskild eller juridisk person samt nationell eller internationell förening eller förbund.

Guldplakett kan tilldelas person som under minst 25 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

Silverplakett kan tilldelas person som under minst 20 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

Bronsplakett kan tilldelas person som under minst 15 år varit verksam som förtroendevald inom SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa organisationer.

Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets bestämmelser kring utmärkelser. Pdf, 41.3 kB.

 

 

Publicerad: 2022-11-29

Senast uppdaterad: 2022-11-29

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!