Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Framtidens handbollsförening

Bakgrund

Svenska handbollförbundet genomförde under 2022 en stor omorganisering av våra handbolldistrikt, vi gick från tretton distrikt till fem. Förändringen gjordes med syftet att skapa mer likvärdigt stöd till handbollföreningar, större kraft för utveckling och tätare samverkan både inom handbollförbundet samt mellan SDF:en och RF/SISU:s distriktsorganisation. Föreningsutveckling blev, efter organisationsförändringen, en naturlig del av svenska handbollförbundets och distriktens verksamhet.

Nu har svenska handbollförbundet tagit nästa steg.

  • Nytt material - Framtidens handbollsförening
  • Gemensamt uppdrag med RF-SISU

Tillsammans med RF-SISU vill vi skapa ännu närmare samverkan mellan SDF och RF-SISU distrikt och handbollföreningar. En samverkan vi tror leder till ännu starkare handbollföreningar runt om i landet.

Vad händer nu?

Under de kommande två åren kommer våra fem handbolldistrikt i nära samverkan med RF-SISU:s distrikt möta alla handbollföreningar med LOK-stödsverksamhet utifrån föreningarnas förutsättningar och genomföra vårt gemensamma uppdrag, Framtidens handbollsförening.

 

Vi är med i uppdraget

290

föreningar

19

RF-SISU distrikt

5

handbolldistrikt

Att starta arbetet med framtidens handbollsförening

Utvecklingsarbetet startar med att er förening och en idrottskonsulent genomför en nulägesanalys av föreningen, i syfte att identifiera potentiella utvecklingsområden. Det framtagna materialet "Framtidens handbollsförening" kan ni använda som stöd i processen vars syfte är att inspirera och vägleda er som är engagerade, till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete i föreningen.

Är ni redo att börja er utvecklingsresa?

 

"Alla förändringar leder inte till utveckling men all utveckling förutsätter förändring"

Steg 1

Starten

Första kontakt

Steg 2

Genomförande

Nulägesanalys

Steg 3

Uppföljning

Framtiden

Digitala materialet

Checklistor - föreningsutveckling från grunden

Interaktiv PDF för nuläge och utvecklingsområden

Framtidens handbollsförening

Kontaktpersoner i ert handbolldistrikt


Peter Kanth

peter@handbollmitt.se

Emelie Berggren

utveckling@handbollnorr.se

Camilla Rohlén

camilla@handbollsyd.se

Tobias Küller

tobias.kuller@handbollvast.se

Anders Mattsson

anders.mattsson@handbollost.se