Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Film producerad av basedonatruestory.se.

Skadeförebyggande med I-PROTECT

Bakgrund

Forskning visar att skador inom handboll är vanligt. Forskning visar också att skadeförebyggande träning är effektivt. Det finns många studier som visar att andelen skador kan halveras om sådan träning genomförs 2 ggr/vecka eller mer. Utmaningen är att använda denna typ av träning rutinmässigt. Skadeförebyggande träning behöver anpassas till aktuell idrott, vara motiverande och bli en naturlig del av träningen.

Syfte

Syftet med I-PROTECT är att utveckla och införa skadeförebyggande träning specifikt anpassad för ungdomshandbollen i Sverige. Målet är att skadeförebyggande träning ska vara motiverande och bli en självklar del i handbollsträningen.

Nytta

 • Minska antalet skador
 • Förbättra handbollsprestation
 • Främja fysisk och psykisk hälsa
 • Långsiktigt och hållbart idrottande

Vad utmärker I-PROTECT och vad innehåller det?

I-PROTECT utgår ifrån handbollens behov och förutsättningar med aktuell forskning inom idrottsmedicin, idrottspsykologi och implementering som grund. För att få större genomslagskraft medverkar alla berörda aktörer: spelare, ledare, vårdnadshavare, föreningar och förbund. I-PROTECT är unik då den:

 1. är idrottsspecifik och anpassad för ungdomar
 2. utvecklas och utvärderas i nära samarbete mellan användare och forskare
 3. är integrerad i träningen
 4. innehåller övningar med fokus på både fysiska aspekter som rörelseteknik i landning och kast, och psykologiska aspekter som motivation och stresshantering
 5. innefattar strategier och checklista för implementering anpassad till varje förening
 6. samlar träning och information i en interaktiv mobilapplikation (I-PROTECT GO) med målgruppsanpassade moduler för spelare, ledare, föreningsrepresentanter och vårdnadshavare
 7. utbildar ledare och certifierar föreningar

Vad innebär implementering av I-PROTECT för förening och lag?

 • Föreningsrepresentanter får stöd av forskare och Svenska Handbollförbundet att komma igång med I-PROTECT i form av informationsmöte, utbildning och informations- och kommunikationsmaterial
 • Samtliga ledare i ungdomslag erhåller utbildning (digitalt) i I-PROTECT
 • Föreningsrepresentanter får tillgång till appen I-PROTECT GO och fördelar appen vidare till ledare i respektive lag som i sin tur fördelar appen vidare till spelare och vårdnadshavare

Vad händer nu?

Slumpmässigt utvalda föreningar i Sverige som bedriver ungdomshandboll för både flickor och pojkar tillfrågas om medverkan i en studie som planeras pågå under 2023. Föreningar som väljer att medverka fördelas slumpmässigt till att testa skadeförebyggande träning enligt I-PROTECT eller befintligt program (Redo för Handboll) i alla ungdomslag (F12–16, P12–16). Ledare, föreningsrepresentanter och spelare får svara på enkät om träningen. Föreningar som blir slumpmässigt fördelade till Redo för Handboll erbjuds I-PROTECT efter studiens slut.

Mer information om I-PROTECT

Projektet genomförs i tre delar. I del 1 tog vi reda på vad användarna behöver för att skadeförebyggande träning ska bli en naturlig del av handbollsträningen. I del 2 utvecklade och testade vi handbollsträning med skadeförebyggande och prestationshöjande syfte tillsammans med användare och experter utifrån resultat från del 1. Vi utvecklade också målgruppsanpassad information om skadeförebyggande träning och implementering samt en mobilapplikation (I-PROTECT GO) där information och träning finns samlad. I del 3 testar och utvärderar vi I-PROTECT bland ungdomslag i föreningar i Sverige.

Länkar till mer information

Film, lång version Pdf, 906.5 kB.
Infografik Pdf, 906.5 kB.

Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats.
Lunds universitets forskningportal Länk till annan webbplats.

Medarbetare och kontakt

I-PROTECT är ett samarbete mellan Lunds universitet och Svenska Handbollförbundet. LUGI HF, H43 Lund och Handbollförbundet Syd samt forskare och experter från Sverige och andra länder medverkade i del 1 och del 2 av projektet.

Forskare

Eva Ageberg, professor, Lunds universitet. Ansvarig forskare
Sofia Bunke, universitetslektor, Lunds universitet
Karin Moesch, universitetslektor, Malmö universitet
Per Nilsen, professor, Linköpings universitet
Alex Donaldson, forskare, La Trobe University, Australien

Representanter Svenska Handbollförbundet

Jennie Linnéll, projektkoordinator för I-PROTECT
Robert Wedberg, generalsekreterare
Per Ekberg, utvecklingschef

Kontakt

Välkommen att höra av dig till någon av oss om du/ni har frågor.

Jennie Linnéll, projektkoordinator för I-PROTECT, Svenska Handbollförbundet. E-post: Jennie.Linnell@handboll.rf.se

Eva Ageberg, professor, ansvarig forskare, Lunds universitet: E-post: eva.ageberg@med.lu.sePublicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!