Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. Koden kan tillämpas av såväl förbund som föreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda. Större föreningar med många medlemmar samt IdrottsAB förväntas följa koden. Mindre föreningar kan följa delar av koden och verka i dess anda.

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en rekommendation för god styrning.

RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar Länk till annan webbplats.

RF's code for democratic governance, in English Länk till annan webbplats.

Information om Svenska Handbollförbundets styrning


En del i arbetet med koden är att tillhandahålla samlad information om organisationens styrning. Här hittar du information om Svenska Handbollförbundets styrning:

Generalsekreterare för Svenska Handbollförbundet är Robert Wedberg. Generalsekreteraren leder arbetet på Svenska Handbollförbundets kontor.

Samlad information

 

Publicerad: 2023-12-21

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!