Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Policy

Svenska Handbollförbundet har tagit beslut om ett övergripande policyprogram och en etik som gäller för svensk handboll.

Svensk handboll är vårt samlingsnamn. Det är det namn vi använder när vi pratar om alla delar av vår verksamhet. Allt från Svenska Handbollförbundet med distriktsförbunden till alla våra föreningar med dess alla medlemmar. Alla vi som ingår i den stora handbollsfamiljen - du som spelar i landslaget, du som jobbar som kanslist, du som dömer, du som är publik, du som har ett styrelse- eller kommittéuppdrag, du som tränar handboll en, två, tre eller sju dagar i veckan, du som ser till att alla spelare i hela sverige har rena matchkläder att ta på sig, du som ser till att bollarna är pumpade till varje träning, du som bakar till caféet, du som kollar biljetter, du som är anhörig eller förälder, du som precis har börjat spela och du som har spelat hela livet. Du är en del av svensk handboll och tillsammans skapar vi handboll för alla hela livet.

Verksamheten inom svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram. Den ska också präglas av prestationslust, rent spel och fair play, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.

 

Handbollens etik

 • Svenska Handbollförbundet tar avstånd från alla former av fusk och doping.

 • Beträffande doping gäller att
  • enskilda spelare och ledare har ett personligt ansvar att vara insatta i gällande dopingsreglemente och att detta följs.
  • föreningarna har skyldighet att informera sina spelare och ledare om dopingsreglementet.
  • frågor avseende antidoping diskuteras i all utbildning på samtliga nivåer.
  • antidopingsfrågorna behandlas i samband med SHF:s läger- och gymnasieverksamhet.
 • Svensk handboll tar avstånd från alla former av våld, mobbning, nollning, rasism och sexuella trakasserier.

 • Svensk handboll tar avstånd från användandet av droger och alkohol samt rökning i samband med träningar, matcher och turneringar.

 • Inom svensk handboll respekterar vi alltid våra medspelare, motståndare och domare genom att uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt mot varandra. Vi avhåller oss från alla former av kränkande tal och handlingar.

 • Alla är välkomna till handbollen under förutsättning att man inte brottsligt utnyttjar sin situation religöst, rasistiskt eller sexuellt. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Alla former av destruktivt tänkande skall bekämpas med ett positivt förhållningssätt.

 • Det är en självklarhet att alla inom svensk handboll arbetar för att barn, ungdomar och vuxna skall känna glädje och trygghet i samband med all handbollsutövning.

 • Inom svensk handboll arbetar vi aktivt för att låta ungdomar få inflytande, bli delaktiga och få möjlighet att ta ansvar för utvecklingen av svensk handboll.

 • Vi arbetar också aktivt för jämställd handboll och att på olika nivåer få in fler kvinnor i beslutande organ.


Riksidrottsförbundets policys Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Författare: Svenska Handbollförbundet