Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Handboll hela livet/65+

Ett av svensk handbolls långsiktiga effektmål inom ramen för vår gemensamma strategi 2025 är att erbjuda handboll för fler målgrupper och att behålla fler inom verksamheten under längre tid, kort och gott: handboll för alla hela livet.

Forskning och studier visar på hälsofördelar, fysiska som psykiska, med att delta i föreningsorganiserad idrott - för alla åldrar - och tillsammans med Riksidrottsförbundet deltar vi i ett statsfinansierat projekt som vi kallar 65+ i syfte att få fler äldre i rörelse och kunna erbjuda handboll hela livet.

Här kan du läsa mer om projektet, du länkas till rf.se. Länk till annan webbplats.

Fas 1: hösten 2022

I fas 1 av projektet genomför vi en kartläggning för att se hur det ser ut i landets handbollsföreningar med aktiviteter för personer från cirka 60 år och uppåt.

Vi bad föreningsverksamma över hela landet att fylla i vår enkät för att bidra till en så heltäckande kartläggning som möjligt. I enkäten ingick frågor som till exempel om föreningen erbjuder aktiviteter för målgruppen 65+ och om föreningen aktivt arbetar för att nå målgruppen.


Fas 2

Inte inledd.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!