Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Svensk handboll en del av Idrottsklivet

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 6,8 miljoner till Svenska Handbollförbundet inom ramen för Idrottsklivet. Syftet är att stärka idrottsrörelsens inkluderingsarbete och ge fler barn och unga en meningsfull fritid.

Svenska Handbollförbundet fick i april besked om att SHF var ett av de specialidrottsförbund som kommer att ingå i det regeringsstödda initiativet för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Initiativet kallas Idrottsklivet och nu har Riksidrottsstyrelsens beslutat om fördelning av stödet för år ett. Regeringen har aviserat att satsningen ska pågå åtminstone 2024 och 2025.

14 specialidrottsförbund och 11 RF-SISU distrikt ingår i initiativet. Bland specialidrottsförbunden erhåller Svenska Fotbollförbundet mest stöd i form av 10 miljoner, Svenska Handbollförbundet 6,8 miljoner och Svenska Budo & Kampsportförbundet 4,1 miljoner, skriver Riksidrottsförbundet i en artikel på webbplatsen rf.se Länk till annan webbplats..

- Svenska Handbollförbundet kommer i fortsatt dialog med RF-SISU distrikten medverka utifrån de lokala planer som upprättas och aktivera svensk handboll i projektet Idrottsklivet lokalt genom närliggande föreningarna till de områden som efter den processen blir aktuella, säger Per Ekberg, utvecklingschef, Svenska Handbollförbundet. Projektet kommer att bedrivas såväl lokalt som genom ett centralt nätverk med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, fortsätter Per.

Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten har tillsammans under en workshop i juni planerat för Idrottsklivet och hur det gemensamt ska drivas framåt. Arbetet med planering inför hösten och nästa år går nu in i en ny fas.

RF skriver också, i tidigare nämnda artikel, att: Inkluderingsarbetet med fokus på socioekonomiskt svaga områden har pågått under ett antal år och Riksidrottsförbundet har initierat forskning som visar vikten av arbetet, vilka lärdomar idrottsrörelsen kan dra och vad som behöver utvecklas framåt för att lyckas bättre.

Publicerad: 2023-06-27

Senast uppdaterad: 2023-06-27

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!