Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Vi har passerat 1000 ledare som gått Tränarutbildning 1

Tränarutbildning 1 riktar sig till ledare som tränar eller som ska börja träna barn mellan 6-10 år. Sedan tränarutbildningarna gjordes om inför säsongen 2021-2022 har drygt 1000 ledare inom Handbollförbundet Väst blivit behöriga barnhandbollstränare.

Bilden: Samling med ledare och spelare i Skara HK:s P8-lag. Foto: Stefan Svensson

Tränarutbildning 1 (TU1) är den första utbildningen i Svenska Handbollförbundets tränarstege och riktar sig till barn mellan 6-10 år. Tonvikten ligger på lek, grundfärdigheter och koordination. Innan utbildningen som är på en dag går deltagarna igenom ett digitalt kursmaterial för att komma så väl förberedda som möjligt till den fysiska träffen, som består av både teori och praktik. Tränarutbildning 1 går att beställa för att ha i sin egen förening vilket många föreningar gjort sedan starten hösten 2021.

Tydlig ökning av bokningar

Malin Svensson är en av två anställda som administrerar tränarutbildningar i Handbollförbundet Väst och har föreningsbeställda TU1 som sitt ansvarsområde. Hon märker tydligt av att det finns ett stort intresse för att arrangera en egen TU1 och antalet ökar för varje säsong. Hon poängterar att det är viktigt att föreningen stämmer av intresset hos sina ledare innan man bokar en utbildning. Känner man som förening att man inte får ihop tillräckligt med ledare på egen hand, går det jättebra att samarbeta med en eller ett par närliggande föreningar.

- Tränarutbildning 1 är första steget in i utbildningsvärlden inom handbollen och brukar därmed öppna dörrar för att utveckla och utmana sitt ledarskap samt fylla på sin kunskapsbank. Många föreningar som har utbildat sina ledare på TU1 återkommer ofta snabbt därefter med intresse för TU2 utifrån att ledarna har blivit inspirerade och vill gå vidare, berättar Malin.

Skövdeföreningar samarbetar

HK Country och Skövde HF är två av alla föreningar i vårt distrikt som genomfört flera TU1 de senaste åren, både själva i sin egen förening men de flesta har de beställt och arrangerat tillsammans. Både Eva-Maria Forsberg från HK Country och Sabina Cederkvarn från Skövde HF anser att det finns många fördelar med att samarbeta. Förutom att föreningarna delar på kostnaden så träffas ledare från olika föreningar och kan byta erfarenheter.

Båda föreningarna vill gärna låta sina nya barnhandbollstränare komma in i sin roll och ha några träningar innan de går utbildningen, vilket oftast gör att de beställer sin TU1 i januari eller februari varje år.

- Jag upplever att ledarna tycker konceptet är bra och att de får väldigt bra diskussioner utifrån sina olika erfarenheter, säger Eva-Maria. Sabina har samma upplevelse från ledarna i sin förening.

"Ledarna tycker utbildningen är bra och inspirerande. Framförallt ger erfarenhetsutbytet mellan ledarna mycket och fortsätter även ibland efter utbildningen genom samarbeten mellan klubbarna. Viljan att fortsätta utbilda sig är hög, dock är utmaningen att få tid till det"

På frågan om de rekommenderar andra föreningar att beställa TU1 så är Eva-Maria och Sabina rörande överens.
- Ja, vi rekommenderar att man kör och och att man bjuder in fler föreningar runt om så som vi gör. Då får tränarna namn och bild på ledarna i de närliggande föreningarna samt att vi jobbar med samma sak fast i olika föreningar. De får höra hur vi jobbar i föreningarna samt att det är bra att lära känna varandra då de kommer mötas på handbollsplanen.

Mattias är en av våra instruktörer

För att kunna genomföra våra föreningsbeställda TU1 behövs instruktörer och en av dem är Mattias Roth.

Hur är det att vara instruktör på TU1 som är första ledarutbildningen för de flesta?
Att få vara en del av starten på en ledarkarriär är väldigt roligt. Att få dela med sig av förbundets material, egna erfarenheter och höra kursdeltagarnas erfarenheter ger förhoppningsvis deltagarna ett nytt sätt att se på handboll i stort och olika övningars syfte och intention.

Hur upplever du att deltagarna tar åt sig innehållet och vad de tycker om utbildningen?
När de utvärderar de utbildningarna jag har fått möjligheten att hålla så är det övervägande positivt kring utbildningen; givande, lärorikt, nytänk och nya redskap att ta med i sin ”verktygslåda”. Men detta resultat är ju egentligen ett kvitto på att deltagarna kommer förberedda och har gjort ”sin” del av utbildningen, modul 1 som är den som skall göras hemma. Detta gör att deltagarna kan diskutera och delge varandra mycket mer än om de inte gjort modul 1.

Varför tycker du det är viktigt att gå barntränarutbildning?
Utbildning är viktig, varför gör vi vissa övningar och varför bör vi inte göra andra övningar?! Hur kan jag möta olika individer som ingår i gruppen/laget?! Hur ska jag som ledare agera mot domare, ledarkollegor (både i egna laget och motståndarlaget)?! Ja, ledarskapet och handbollen är komplex och att vara utbildad ger varje ledare en bredare förståelse över vad det viktiga egentligen är när det kommer till barn- och yngre ungdomshandboll - det är ju utveckling, utbildning och rörelseglädje! Inte att till varje pris vinna varje match. Prestationen, inte resultatet. Det kommer längre fram!

Statistik

Säsong

Antal beställda TU1

2021-2022

17

2022-2023

20

2023-2024 (läget just nu)

27

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-02

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!