Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Årsmöte - sista dagen för fullmakt 15 mars

Den 22 mars är det årsmöte för Handbollförbundet Väst. Det kommer att hållas fysiskt i Jönköping, men även med möjlighet att vara med digitalt. Fullmakter ska lämnas in senast onsdag 15 mars.

Alla våra föreningar är välkomna till Handbollförbundet Västs årsmöte för verksamhetsåret 2022. Det kommer att hållas onsdagen den 22 mars kl. 18.00 på Scandic Elmia i Jönköping samt digitalt. Du kan alltså vara på plats eller med via länk.

Anmälan digitalt deltagande
Om du ska vara med på årsmötet digitalt, anmäl dig här >> Länk till annan webbplats.

Fullmakt
Alla röstberättigade föreningar ska skicka in en fullmakt till HFV för vem som har rösträtt i årsmötet. Fullmakten ska vara HFV tillhanda senast onsdag 15 mars 2023, via post till ”Handbollförbundet Väst, Gullbergs Strandgata 36A, 411 04 Göteborg” eller till info@handbollvast.se .
Till fullmakten >> Pdf, 190.2 kB.

Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Notera att en person enbart får representera en förening samt inte får vara ledamot i Handbollförbundet Västs styrelse.

Röstberättigade föreningar innebär att de senast 30 september 2022 har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Handbollförbundet. Till listan med röstberättigade föreningar >> Pdf, 174 kB.

Mötesdokument


Till dagordning för årsmöte >> Pdf, 117 kB.

Till valberedningens förslag >> Pdf, 128.1 kB.

Till verksamhetsberättelse 2022 >> Pdf, 1.3 MB.

Till inkomna motioner >> Pdf, 115.5 kB.

Förslag från styrelsen: Stadgeändringar
Till nya stadgarna >> Pdf, 190.8 kB.
Till jämförelse mellan gamla och nya stadgar >> Pdf, 240.2 kB.


Publicerad: 2023-03-08

Senast uppdaterad: 2023-03-09

Författare: Louise Idebäck

Intressant? Dela gärna!