Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Arbetstillstånd

Arbetstillstånd för professionella idrottare eller tränare med medborgare utanför EU, ESS eller Schweiz.

Arbetstillstånd för medborgare i länder utanför EU eller som inte omfattas av EES avtalet och som inte är medborgare i Schweiz beviljas av Migrationsverket.

Det är den sökande, tillsammans med sin nya idrottsförening som ska ansöka om arbetstillstånd hos Migrationsverket.

Riksidrottsförbundet är remissinstans gentemot Migrationsverket för idrottsrörelsen och ska, efter yttrande från SF, till Migrationsverket tillstyrka att det är idrottsligt kvalificerade spelare eller tränare samt att anställningen därför är av väsentlig betydelse för respektive SF:s idrottsliga verksamhets positiva utveckling.

Förutsättningar för att SHF skall kunna tillstyrka:

  • För spelare gäller de två högsta serierna på dam- respektive herrsidan där kontraktskrav gäller.

  • För tränare gäller krav på dels anställning som tränare för A-laget i någon av de två högsta serierna dels ett utbildningskrav som förbundet stipulerar.

Publicerad: 2022-10-10

Senast uppdaterad: 2022-10-26

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!